přání

03.01.2013 16:05

Touto cestou bych vám chtěla popřát vše dobré v Novém roce,pevné zdraví, pohodu a spoustu radostných chvil s vašemi ratolestmi.

Soňa Pavelková